Erik Klementsson Porkka

Han föddes ca 1615. Det är inte klarlagt exakt var han föddes. Hans föräldrar var Klement Persson Porkka och hans hustru Karin Örjansdotter.

Erik var topare och han var gift med …… Staffansdotter Mulikka. Vigseln skedde före 1638 i Orsa, Kopparbergs län.

Omkring år 1643 grundade han Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län. Erik sålde Mulltjärn omkring år 1645.

Han återfinns i Skattlistor för Vålberget, Grue Finnskog, i Norge, åren 1657-1662, och i Skattlistor för Öyern (Öieren), Brandval Finnskog, i Norge åren 1665 -1676. Erik nämns första gången i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge år 1665.

Till Öieren kom han närmast från Orsa finnmark där han varit bosatt i Sandsjö på sin svärfader Staffan Pålsson Mulikkas torp. Han finns i mantal i Sandsjö fram t.o.m. 1664. De sista två åren antecknas 2 hustrur, varför man kan misstänka att den ena är Anders Staffanssons änka (Hustruns bror).

Efter tiden i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge, kom han åter till Sverige år 1676 och bodde i Mulltjärn 1680 då han ”bötar för lönskeläge”.

Uppenbart är att han första hustru, ……… Staffansdotter, avlidit, då han före år 1690 gifte om sig med änkan Karin Mattsdotter Pöntinen från Mulltjärn, Fryksände socken.

Det är inte känt när han avled men enligt uppgift avled han troligen i Brandval Finnskog, i Norge. Han bör ha avlidit i slutet av 1600-talet.


Källa:
Hämtat från Släkt o Slekt 1-2001, Magne Ivar Mellem, Anbytarforum och http://web.telia.com/~u25008649/farmor2.htm


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-31