...... Staffansdotter Mulikka

Förnamnet på Erik Klementsson Porkkas hustru är inte känt, ej heller var eller när hon föddes. Hennes föräldrar var Staffan Pålsson Mulikka och hans hustru.

Vigseln skedde före 1638 i Orsa, Kopparbergs län. Troligtvis bodde hon då hos sin far i Sandsjö i Orsa.

Hon hade med all sannorlikhet flyttat med sin make när han omkring år 1643 grundade Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län. Maken sålde Mulltjärn omkring år 1645.

Hennes make Erik återfinns därefter i Skattlistor för Vålberget, Grue Finnskog, i Norge, åren 1657-1662, och i Skattlistor för Öyern (Öieren), Brandval Finnskog, i Norge åren 1665 -1676. Erik nämns första gången i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge år 1665.

Till Öieren kom de närmast från Orsa finnmark där de varit bosatt i Sandsjö på hennes far Staffan Pålsson Mulikkas torp. Maken Erik finns i mantal i Sandsjö fram t.o.m. 1664. De sista två åren antecknas 2 hustrur, varför man kan misstänka att den ena är Anders Staffanssons änka (Hennes bror).

Efter tiden i Öieren, Brandval Finnskog, i Norge, kom de åter till Sverige år 1676 och bodde i Mulltjärn 1680 då maken Erik ”bötar för lönskeläge”.

Hon dog före år 1690. Var hon avled är inte känt.


Barn:
 • Marit, * ca 1637, ?.
 • Anders, * 16??, ?.
 • Gertrud, * 16??, ?.  Källa:
  http://web.telia.com/~u25008649/farmor2.htm


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-31