Peter (Peder) Bürk

Peter skall ha varit född omkring år 1500 i Belgien.

Han var vallon och gevärsmed och skall ha kommit till Sverige på 1530-talet och sedan till Karelen i Finland. Han skall ha blivit skickad Viborg för att tillverka vapen åt den finsk-svenska armén.

Namnet på hans hustru är inte känt.

Efter sin vistelse i Viborg ska han och familjen, tillsammans med 147 andra familjer, ha flyttat till Österbotten som nybyggare. En broder, Andres, var klensmed och hamnade i Västergötland i Sverige.

Eftersom det inte finns något B i finska alfabetet skall han i stället för Burk fått heta Porkka.

Det är inte känt när eller var han avled. Troligt är att han avled i Siikajoki i Österbotten (Oulu), Finland.


Kommentar:
Att de första leden av denna släkt skulle vara av vallonhärstamning har diskuterats på Anbytarforum, men ännu har ingen kunnat belägga personerna med några källhänvisningar! Alla uppgifter om denna härstamning hänvisar till Börje Olsson som uppgiftslämnare. Dessa uppgifter skall alltså tas med en nypa salt!

Källor:
www.jaso.se och Anbytarforum.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-08-31