Arvid Persson

Arvid föddes år 1751, troligen i Stora Malms socken, Södermanlands län. Han arbetade som skräddare.

Han gifte sig senare med Kristina Larsdotter och år 1782 bodde han och familjen på Charlottendal i Stora Malms socken, Södermanlands län.

År 1803 avled hans hustru och han blev änkling.

Arvid avled år 1835, 83 år gammal, troligen i Stora Malms socken, Södermanlands län.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-10-06