Per Andersson

Det är inte känt när eller var han föddes.

Han var gift med Kersti Oldotter.

År 1753 bodde på gården Torp i Naverstads socken, Göteborg och Bohuslän.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-12-29