Hans .........

Inget är känt om Hans. Namnet på hans hustru är inte heller känt men troligtvis namnen på några av hans barn.Kommentar:
  • Efter information från Peter Gustafsson, Uppsala.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-07