Hans Olsson

Hans föddes den 1 maj 1742, på gården Klageröd i Naverstads socken, Göteborgs & Bohuslän. Hans föräldrar vara Bonden Olof Toresson och hans hustru Oloug Andersdotter.

Hur länge han bodde hemma hos sin föräldrar är inte känt.

I tidiga kyrkböcker är han noterad som Hans Olofsson. Han kortade senare ner sitt efternamn till Olsson.

År 1778 bodde han på gården Sommaren i Naverstads socken.

Samma år, den 30 januari 1778, gifte han sig med Elsa Mattisdotter även hon från gården Sommaren. Efter vigseln bodde de kvar på gården. I vigselboken är han noterad som "Ungkarl Hans Olofsson"

Han brukade gården Sommaren i Naverstads socken, Göteborgs & Bohuslän, till sin död den 8 mars 1820, 77 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-23