Anders Andersson

Det är inte känt när och var Anders föddes.

Den 10 november 1695 gifte han sig i Naverstads socken, Göteborgs & Bohuslän med Anna Olofsdotter från gården Östad i samma socken.

Det är inte noterat var han bodde tiden före sitt bröllop. Efter vigseln flyttade han till sin hustru i Östad.

Troligtvis bodde Anders i Östad till sin död. Det är inte känt när han avled.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-26