Guns Anfäder - Präster

Präster i släktenNamn Prästvigd Titel Åren Pastorat Län Stift
Anders Sandahl


1798


Komminister
Komminister
Kyrkoherde
1810 - 1817
1817 - 1827
1827 - 1834
Sandhem
Grevbäck
Bottnaryd
Skaraborgs län
Skaraborgs län
Skaraborgs län
Skara
Skara
Skara


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2009-07-25