Guns Anfäder - Soldater i släkten

Soldater i släkten


Följande förteckning anger Guns anfäder som
tjänstegjort inom den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp Socken Åren Tillhörande
Ryttmästaren
Lars Hierta


-


-


16?? - 16??


Trol. Västgöta Kavalleriregemente

Generalmajoren
Per Hierta


-


-


ca 1642 - 1677


Trol. Västgöta Kavalleriregemente

Ryttmästaren
Abraham Reenstierna


-


-


16?? - 16??


Trol. Västgötadals regemente

Kaptenen
Jacob Reenstierna


-


-


1711 - 1712


Trol. Västgötadals regemente

Majoren
Jacob (Holmstedt) Pantzerhielm


-

-

1712 - 1761


Södermanlands regemente

Soldaten
Johan Ersfelt


27 - Ersbohl


Rudskoga


ca 1730 - ?

Närke-Värmlands regemente
Christinehamns kompani
1:a Korpralskapet
Soldaten & Korpralen
Lars Jansson Ersfelt
Lars Jansson Guttberg
Lars Jansson Djupfeldt

27 - Ersbohl
45 - V Guttebohl
1 - Djupdalen

Rudskoga
Rudskoga
Södra Råda

1754 - 1777
1777 - 1781
1781 - 1784

Närke-Värmlands regemente
Christinehamns kompani
1:a Korpralskapet
Serganten
Samuel Joachim Michaël


-


Sandhem


17?? - 17??


Trol. Västgötadals regemente

Volontären
Peter Olsson


-


Visnums-Kil


? - ca 1809


Armens Flotta/Skärgårdsflottan

Soldaten
Anders Pistol


2 - Rör


Naverstad


1808 - ca 1825

Bohusläns Dragonregemente
2:a Majorens kompani
Soldaten
Lars Peter Öijer


396 - Öija


Flen


1808 - 1839

Södermanlands regemente
10:e Livkompaniet
4:e Korpralskapet
Soldaten
Gustaf Hilder


387 - Flinkesta


Vadsbro


1831 - 1855

Södermanlands regemente
10:e Livkompaniet
4:e Korpralskapet

Allt om Svensk militärhistoria på Hans Högmans hemsida.

Försvarsmaktens hemsida.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-08-16