In English - På Engelska
Gunnar Modahl

Gunnar föddes den 2 januari år 1898 på en av gårdarna i Sandviken i Hosjö socken, Kopparbergs län.
[Karta]   Han var andra barnet till dåvarande arbetaren Ludvig Johansson och hans hustru Lovisa Andersson.

Att Gunnar föddes i Hosjö socken berodde på att hans far hade anställning på Korsnäs Såg sedan några år tillbaka. Familjen kom egentligen från Värmland och dit flyttade man också tillbaka den 1 april 1899, då hans far Ludvig inköpte gården Måsserudstorp, senare kallad Mosstorp, i Alsters socken, Värmlands län. [Karta]  

Gunnar växte nu upp på gården Mosstorp och blev med tiden både brukare och arvtagare av den.

Även hans syster Olga växte upp på gården. Hon flyttade till Karlstad i december månad 1917 men kom tillbaka till Mosstorp i början på mars följande år 1918. Hon förblev ogift i hela sitt liv men historien berättar att hon blev med barn med en norrman som brukade granngården i Mosstorp. Historien berättar också att hon skulle ha åkt till Norge för att föda sitt barn. Inga noteringar i svenska kyrkböcker kan bekräfta vare sig att hon åkt till Norge eller fött något barn. Hon bodde kvar hos sin bror Gunnar i Mosstorp till sin död. Olga avled i Lungsot på Karlstad Lasarett den 19 februari 1927.

Mot slutet av 1910-talet beslutade han och hans syster Olga sig för att byta efternamn från Johansson till Modahl. Enligt kyrkboken så fick de "namnet Modahl godkänt av K.B. den 22/2 1918". 1)

Den 15 maj 1919 påbörjade han sin första värnplikstjänstegöring. Den började hårt med en fältmarch redan den 23:e samma månad. Under sin värnpliktstid förde Gunnar en dagbok och i den skriver han bl a att han den 19 september blev opererad för blindtarmen. Den 24 november noterade han att han tröskat för första gången med "Elektrisk kraft".

I början av 1920-talet träffade han sin blivande hustru Ellen Gustafsson, från gården Säter i samma socken.
[Karta]   De träffades på den dansbana som vid denna tid låg i Frödingsdungen intill Alsters Herrgård.

Den 2 maj 1925 förlovade de sig. Gunnar skriver följande i sin dagbok: "Regnväder. Varit till Karlstad rest med tåget. Sedan hämtat Ellen med bil för att sedan resa till Karlstad och förlova oss. Sedan på kvällen haft festligt på Säter".

Den 8 augusti 1925 träffade de prästen i Alsters socken och tog ut första lysningen. Två veckor senare, söndagen den 23 augusti och den tredje lysningssöndagen, var de närvarande vid högmässan. Han gifte sig med Ellen i Alsters kyrka den 3 oktober år 1925. [Karta]  

Sitt giftermål skriver han inte så utförligt om i sina dagboks- anteckningar. Där står endast följande att läsa denna dag: "Ellen och min bröllopsdag".

Ellen flyttade efter vigseln till Gunnar i Mosstorp. Här föddes också deras fyra barn, Brita 1925, Sven 1927, Tage 1929 och Marianne 1932.

Gunnar var mycket sportintresserad och i hans dagböcker, skrivna mellan januari 1925 och mars 1933, upptas ofta noteringar om skidtävlingar både i Ulvsby och där laget Ulvsby IF har varit och tävlat. Även matchresultaten för bandylaget Karlstad Göta finns då och då noterade. Om han inte kunde följa matchen på plats så lyssnade gärna han på radioreferaten.

Hans intresse för sport resulterade i att han var mycket aktiv i bildandet av idrottsföreningen Ulvsby IF år 1927. Han var bl a kassör i föreningen fram till den 22 januari 1933.

I början av 1933 så genomförde böndernas riksförening i Sverige en kampanj inom Värmland att varje socken skulle ha sin egen lokalförening. Den 6 mars 1933 bildades därför Alsters RLF förening vid ett möte i Ulvsby Ordenshus. Gunnar valdes till deras första ordförande.

Gunnar brukade Mosstorp till sin allt för tidiga död, den 5 juni år 1933, då han dog i lunginflammation endast 34 år gammal.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


1) K. B. = Kunglig Befallningshavare, vilket idag motsvarar Länsstyrelsen

  • Gården Mosstorp i Alsters socken, Värmlands län.
  • Gården Säter i Alsters socken, Värmlands län.
  • Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2019-11-07