In English - På Engelska
Lovisa Andersson

Lovisa år 1904

Lovisa föddes den 21 november 1853 på gården Bjurerud i Alsters socken, Värmlands län.
[Karta]   Hon var tredje barnet till bonden Anders Fredrik Magnusson och hans hustru Christina. Hon döptes den 27 november till namnen Beda Lovisa. Vittnen vid dopet var "Hindrik Magnusson och Caisa Larsdotter i Siöstad".

Sina sex första år bodde hon med föräldrarna på gården i Bjurerud. Där bodde också hennes farfar, bonden Magnus Andersson och hans hustru Ingeborg. Under år 1859 flyttade hon med familjen till det nybyggda huset på en av gårdarna i Hösserud, Hösserudkullen, vilket fadern ägt en tid. [Karta]   Här växte hon upp och fick hjälpa till med gårdens sysslor.

År 1875 flyttade hon från Hösserudkullen till gården Svednäs i samma socken för att tjäna som piga. Svednäs ägdes detta år av Kapten Paul Didirk Axel Uggla. Den 18 november följande år, år 1876, flyttade hon åter hem till Hösserudkullen.

Efter en tid i hemmet flyttade hon till Kristinehamn för att gå i skola. I Kristinehamn tillbringade hon läsåren 1879-80 och 1880-81, kanske även ytterligare år. Hon bodde under sin studietid inackorderad i olika lägenheter. Hennes syster Anna och bror Carl fick också möjlighet att läsa i Kristinehamn.

Under år 1888 fick hon tjänst i Karlskrona i Blekinge. Hon kom åter hem till gården två år senare, den 24 november 1890. (Se även 1890 års folkräkning).

Då gården Hösserudkullen var en av de större i socknen så hade de hela tiden ett flertal drängar och pigor anställda för att klara av skötseln. År 1892 anställdes en dräng vid namn Ludvig Johansson, som närmast kom ifrån gården Rotnäs i samma socken. Han var 12 år yngre än Lovisa men skulle senare ändå bli hennes make.

Följande år, den 24 oktober 1893, flyttade hon åter bort från Hösserudkullen. Denna gång flyttade hon till Gävle i Gävleborgs län. Samma datum flyttade också Ludvig från gården. Han flyttade hem till sin födelsesocken Grava. Ludvig hade dock fått arbete vid Korsnäs Såg i Hosjö socken, utanför Falun, Kopparbergs län, dit han också flyttade. [Karta]  

I Gävle inflyttade hon den 13 november 1893 till fastigheten 201-202. Där var hon inskriven som "Egaredottern Beda Lovisa Andersson" och hon bodde på egen hand i fastigheten. Hon hade inte tjänst hos någon, så hennes ärende i Gävle är något oklart.

Den 24 mars 1894 lystes det till äktenskap i Gävle med "arbetaren Ludvig Johansson från Sandviken". Den 15 april år 1894 gifte sig Lovisa och Ludvig i Gävle. Lovisa var då 41 år gammal, Ludvig 29 år. Efter vigseln flyttade hon till sin make i Hosjö. Hon flyttade ut från Gävle den 16 april 1894 och är noterad som inflyttad i Hosjö socken den 1 maj 1894.

Två år efter äktenskapet föddes deras första barn, dottern Olga Mariana, den 3 april 1896. Två år senare, den 2 januari 1898, föddes deras andra barn, sonen Gunnar Ludvig. Olga avled, endast 31 år gammal, den 19 mars 1927.

Barnen Gunnar och Olga

Följande år, år 1899, flyttade familjen hem till Värmland igen. Ludvig hade köpt en egendom i Alsters socken, Måsserudstorp, senare kallat Mosstorp. De inflyttade till Mosstorp den 1 april 1899. I Mosstorp bodde nu Lovisa under resten av sitt liv. [Karta]  

Lovisa avled av "bröstkatarr" den 6 november 1919. Hon var då endast 65 år gammal. Enligt noteringar i kyrkböckerna hade hon under den sista tiden vistats på Länslasarettet i Karlstad för operation.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Barn:
  • Olga Mariana, * 3 april 1896, Hosjö.  † 19 mars 1927, Alster.
  • Gunnar Ludvig, * 2 januari 1898, Hosjö.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-03-03