Anders Olsson Hagelin

Han föddes den 16 januari år 1795 på gården i Kungshamn i Alsike socken, Uppsala län. Han var andra barnet till bonden Olof Persson och hans hustru Stina Jansdotter.

Under hans uppväxt flyttade familjen ofta. Redan när Anders var tre år gammal, år 1798, flyttade familjen till Lagga socken i Uppsala län. Två år senare, år 1800, återvände familjen till Alsike socken där de bosatte sig i Skräddaretorp. År 1809 flyttade åter familjen ut från Alsike socken, nu till Bondkyrko socken i samma län. Därifrån flyttade de vidare till Funbo socken och gården Böksta år 1811. Två år senare flyttade de åter vidare, då till gården Högtomta i samma socken.

Följande år, år 1814, lämnade Anders familjen och fick plats som dräng på gården Sundby i samma socken. Där stannade han till år 1816. Detta år flyttade han vidare till gården Hallkved i samma socken där han också fick plats som dräng. Det var under denna period han tog sig efternamnet Hagelin och han träffade även sin blivande hustru, Greta Larsdotter, från gården Götarna i samma socken. De gifte sig den 27 december 1817 i Funbo kyrka. Efter bröllopet flyttade de samman på gården Björkkulla i Funbo socken där Anders blev bonde. I Björkkulla bodde de till år 1830.

Detta år flyttade familjen till gården Götarna i samma socken. Samma år flyttade även Anders far Olof Persson in till familjen. Fadern bodde kvar hos Anders och hans familj fram till sin död år 1838.

Det gick troligen inte så bra för Anders och hans familj under 1830-talet. Under våren år 1839 lämnade han och familjen gården i Götarna och blev inhyses på gården Långängen i samma socken. Från hösten 1839 bodde de på torpet Skogsäng också det i Funbo socken.

Från år 1844 var Anders antecknad såsom "Statdr. Fd bonde i Götharne". Fyra år senare, år 1848, fick de lämna torpet i Skogsäng och flyttade in i backstugan Farängen i samma socken. Vid denna tid bestod familjen av hans hustru Greta och dottern Johanna.

Den 15 december 1857, vid 62 års ålder, blev han befriad från skatt. Två år senare, den 1 december 1859, erhöll han underhåll från fattigvården.

Anders avled den 9 juni 1860 i en ålder av 65 år.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-01