Olof Persson

Den 17 mars 1767 föddes Olof på gården Björkkulla i Funbo socken, Uppsala län. Han var son till Pehr Andersson och Anna Olofsdotter.

Efter lysningarna den 30 maj, 6 juni och 13 juni gifte han den 6 juli 1790 med kökspigan Stina Jansdotter från Hallkved i samma socken. Olof arbetade även han på gården Hallkved, som dräng. De bodde troligen kvar i Hallkved efter sitt giftermål.

År 1795 bodde de på gården Kungshamn i Aliske socken, Uppsala län. Därifrån flyttade familjen år 1798 till Lagga socken. År 1800 flyttade de åter in till Funbo socken, nu till Skräddartorp där han blev torpare. Här bodde de till år 1809 då de flyttade till Bondkyrko socken i Uppsala län.

Två år senare flyttade de ännu en gång in till Funbo socken, nu till gården Böksta, där han nu tituleras såsom bonde.

De flyttade åter vidare år 1813, nu till gården Högtomta i samma socken. Denna gård var 1 mtl stor. År 1829 flyttade han och hans hustru vidare till gården Broby i samma socken. Noterat är detta år att han var "fattig". På Broby gård bodde de hos sin dotter Anna Stina och svärsonen, Rättaren Carl Petter Lindberg.

Efter hustruns död i september 1836, flyttade han till sonen Anders Olsson Hagelin och hans familj på gården Götarna i samma socken.

I Husförhörslängden för åren 1837 - 1843 är det noterat att Olof är "fattighjon, fd bonde i Högtomta". Den sista tiden av sitt liv bodde han troligvis i Fattigstugan i Funbo socken.

Olof avled i Fattigstugan den 8 november 1838. Han blev 71 år gammal och begravdes den 11 november.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-06-29