Stina Jansdotter

Stina föddes den 14 augusti 1763 i Almunge socken, Uppsala län. Hennes föräldrar var soldaten och torparen Jan Andersson Ternström och hans hustru Anna Ersdotter. Hon döptes till Anna Christina.

Den 6 juli 1790 gifte hon sig med drängen Olof Pehrsson från Hallkved i Funbo socken, Uppsala län. Vid tiden för giftermålet bodde Stina också i Hallkved i Funbo socken där hon hade anställning som kökspiga. Lysningarna skedde den 30 maj, 6 juni och 13 juni. Efter giftermålet bodde de troligen kvar i Hallkved.

År 1795 hade de flyttat från Funbo socken till Alsike socken i samma län. Där bosatte de sig på gården Kungshamn. I Kungshamn bodde de i två år, till 1798, då de flyttade vidare till Lagga socken.

År 1800 flyttade de åter in till Funbo socken, nu till Skräddartorp, där hennes make blev torpare. Här bodde de fram till år 1809 då de flyttade till Bondkyrko socken, också i Uppsala län.

Två år senare flyttade de åter in till Funbo socken, nu till gården Böksta, där maken nu blev bonde.

De flyttade år 1813 vidare till gården Högtomta i samma socken. Denna gård var 1 mtl stor. Där kom de att bo i 16 år framåt.

År 1829 flyttade hon och hennes make vidare till gården Broby i samma socken. Noterat är detta år att hennes make var "fattig". På Broby gård bodde de hos dottern Anna Stina och svärsonen, Rättaren Carl Petter Lindberg.

Stina avled kl. 5 på morgonen den 14 september 1836. Hon var då 73 år gammal. I Husförhörslängden för åren 1831 - 1836 är det noterat att Stina var "fattighjon, krympling från ....... kan knapt gå rät". Begravningen skedde den 18 september.


Barn:
 • Lars Peter, * 10 augusti 1790, Funbo.
 • Jan, * 9 november 1791, Funbo.
 • Anders, * 16 januari 1795, Funbo.
 • Peter, * 17 april 1801, Funbo. 1)
 • Carl Erik, * 25 september 1803, Funbo. 2)
 • Anna Stina, * 15 september 1806, Funbo.

  1) Tog efternamnet Lundberg.
  2) Tog också efternamnet Lundberg. Arbetskarl, Statare. Död 17 januari 1877 i Kivinge gata, Övergrans socken, Uppsala län.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-10-10