Lars .........

Inget är känt om Lars.
Han var dock far till Greta Larsdotter som föddes år 1795 som oäkta dotter till Greta Mattsdotter från Hällby gård i Funbo socken, Uppsala län. Hans dotter Greta fick efternamnet Larsdotter.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-01