Greta Mattsdotter

Greta föddes den 5 januari 1770, som andra dottern till bonden Matts Göransson och hans hustru Greta Hansdotter , på gården Bol i Rasbokils socken, Uppsala län.

Gården brukades av hennes farfar och farmor, Jöran Ersson och Anna Mattsdotter .

Redan samma år flyttade hela familjen vidare till Edeby torp och sedan till gården Helgeby, bägge gårdarna i Rasbokils socken.

År 1774 flyttade familjen till Lena socken, Uppsala län, och gården Årby. Där bodde de i 15 år framåt.

Den 22 mars 1789 flyttade familjen från Årby till Funbo socken, Uppsala län, och gården Hällby.

Där föddes också hennes enda barn, dottern Greta. Barnet är noterat som oäkta men kom senare att heta Larsdotter i efternamn. Vem barnets fader var, som alltså hette Lars i förnamn, är ej känt. Hon fick inga fler barn.

Greta bodde kvar hos föräldrarna i Hällby till år 1800 då hon som 30-åring fick tjänst på en av gårdarna i Hallkved i samma socken.

Följande år, år 1801, flyttade hon till Waksala socken och gården Brillinge där hon fick tjänst som piga hos Komminister Petrus Wahlund. Året därpå återvände hon till föräldrarna i Hällby i Funbo socken. Här bodde hon till år 1812 då hon flyttade till gården Storudden i samma socken.

Greta avled den 13 januari 1813, endast 43 år gammal.


Barn:
  • Greta, * 20 maj 1795, Funbo.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-11-24