Nils Jönsson

Nils föddes år 1744 i Hallsbergs församling, Örebro län. Hans föräldrar var Jöns Jönsson och hans hustru Karin.

Omkring år 1772 gifte han sig med sin första hustru, Kerstin Henriksdotter, född den 15 april 1750 i Vintrosa. De bosatte sig först hos Nils föräldrar på gården Översta i Hallsbergs socken. År 1773 flyttade de till Vintrosa socken.

Vintrosa var hustruns hemsocken och de flyttade in gården Linneberg som brukades av hustruns bror Henrik Henriksson och hans familj.

Två år senare, i början av 1775, flyttade de vidare till Närkes Kils socken, Örebro län, och där föddes också deras första barn, sonen Lars i mars månad 1775. Följande år, 1776, flyttade de tillbaka till hustruns bror på gården Linneberg i Vintrosa socken.

I husförhörslängden för 1781-1785 är det noterat att Nils är skräddare och att de bor på "Ägorne" på gården Linneberg.

Den 5 januari 1781 avlider hans första hustru och han blir ensam med deras tre barn.

Senare samma år, den 2 september, lyser det till äktenskap i Vintrosa kyrka mellan "Änkemannen Nils Jönsson på Linnebergs ägor samt pigan Brita Pehrsdotter i Prästgården". Vigseln sker den 23 oktober samma år. Tillsammans får de fem barn innan hustrun avlider den 19 december år 1800.

Samma år gifter Nils om sig för tredje gången, nu med Lena Larsdotter. Lena var född 1746 i Vintrosa socken.

Nils och hans tredje hustru får inga gemensamma barn. De bor kvar i stugan på Linnebergs ägor i Vintrosa socken i resten av sina liv.

Hans hustru Lena dör år 1813 och Nils följande år, 1814. Han var då 70 år gammal.


Barn tillsammans med Kerstin Henriksdotter:

  • Lars, * 4 mars 1775, Närikes Kil.
  • Caisa, * ?? december 1777, Vintrosa.
  • Kerstin, * 26 april 1780, Vintrosa, † 14 december 1781, Vintrosa.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, skapad 2015-12-31