In English - På Engelska
Lars Olsson

Han föddes år 1762, troligen i Stavnäs socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Olof Carlsson och hans hustru Brita Andersdotter.

År 1794 bodde han på gården Segmon i Eds socken, Värmlands län, där han arbetade som dräng. Han kom då närmast från Kila socken. Hans leverne före detta år är ännu inte känt.

Året därpå, den 25 december 1795, gifte han sig med pigan Annika Andersdotter. Även hon hade då tjänst i Segmon. Fyra brudpar vigdes samtidigt i Eds kyrka.

Året därpå flyttade familjen till gården Näs i Eds socken, där de kom att bo i två år. År 1798 flyttade de vidare till gården Svanhult i Kila socken, Värmlands län. Där bodde de till år 1803. Under tiden i Svanhult var Lars bonde och brukade gården tillsammans med sin fru.

I början av år 1803 lämnade de gården Svanhult och flyttade tillbaka till Eds socken och torpet Göketorp under Segmon. Dit flyttade då även hans svärföräldrar Anders Jordansson och hans hustru Annika Pehrsdotter. Tre år senare, 1806, flyttade de vidare till torpet Dambråten i Eds socken. Svärfadern hade då avlidit och svärmodern flyttade till torpet Fintorp i samma socken.

År 1809 blev han änkling då hustrun avled. I och med hustruns död så lämnade han Dambråten och fick tjänst på Buda som dräng. Följande år, 1810, hade han flyttat vidare till Göketorp, där han också hade tjänst som dräng.

År 1812 flyttade han åter in på gården Näs i Eds socken. Gården brukades då av Jan Olsson och hans hustru Maria Ersdotter. Hos Jan Olsson fick Lars tjänst som dräng.

Under perioden 1816 - 1821 är det noterat att Lars var "utfattig".

Han bodde på gården Näs till sin död den 19 augusti 1824, då 74 år gammal. Han dog av "ålderdom" och begravdes den 22 augusti.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-04-01