Håkan Svensson

När Håkan föddes är ännu inte känt. Troligt är dock att han föddes i Slöta socken, i Skaraborgs län, i mitten av 1700-talet.
Han var bonde i socknen och gift med Annika Svensdotter.
Hans vidare öden är ännu ej kända.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-30