In English - På Engelska
Per Andersson

Per föddes den 19 januari 1735 på gården Ulsväsby i Almunge socken, Uppsala län. Hans föräldrar var Anders Hindriksson och hans hustru Kerstin Larsdotter.

Han var gift med Anna Olofsdotter och de bodde år 1763 på gården Björkkulla i Funbo socken, Uppsala län. De hade samma år inflyttat från Almunge socken.

Familjen bodde i Björkkulla fram till år 1768 då de flyttade till Götarna i samma socken.

Före år 1785 flyttade familjen till gården Bred i Funbo socken.

I maj månad 1796 blev han änkling då hans hustru avled. Följande år, den 10 september 1797, gifte han om sig med Catharina Persdotter, född 1748.

Han avled själv den 26 november 1812 på gården i Bred, Funbo socken, Uppsala län.

Hans andra hustru Catharina Persdotter överlevde Per med några månader. Hon avled i Bred den 17 februari 1813.


Barn med Catharina Persdotter:

  • -


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-10-26