In English - På Engelska
Per Larsson

Han föddes år 1688, troligen i Valö socken, Uppsala län. Inget är känt om hans föräldrar.

År 1712 gifte han sig med Elisabeth Jansdotter. Enligt husförhörslängderna, som i Valö börjar år 1751, bodde han detta år med sin familj på Masungskogen och var gruvdräng. Denna befattning hade han dock lämnat år 1764.

Efter makans död, år 1760, bodde han kvar på Masungskogen. Hemmet hade nu övertagits av dottern Maria och hennes familj.

Per avled den 8 mars 1772 på Masungskogen i Valö, 84 år gammal. Han avled av ålderdom och begravdes den 15 mars.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-15