Per Olofsson

Per föddes i Österrike i Vendels socken, Uppsala län. Det är inte känt när han föddes. Hans föräldrar var bonden Olof Andersson och hans hustru.

Per blev med tiden också bonde i Österrike i Vendels socken. Namnet på hans hustru är ännu inte känt.

Han bodde i Vendels socken till sin död. Dödsdatum är ej känt.


Se också noteringen från Vendels sockens dombok den 8 maj 1637 i hans svärson Nils Hanssons levnadshistorik.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Aina Arnarp i Strängnäs.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-05