Anders Matsson

Han föddes i Norregården i Pesarby, Dannemora socken, Uppsala län.

Namet på hans hustru är ännu ej känt.

Han var bonde i Norregården i Pesarby i Dannemora socken.

Det är ej känt när han avled.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Aina Arnarp i Strängnäs som också har Anders Matsson som anfader. Hon har i sin tur hämtat information från A. G. Holmkvists anteckningar om kyrkoherden Magnus Petris släkt från 1933. Hans material finns bevarat på Landsarkivet i Uppsala.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-06-26