In English - På Engelska
Jan Andersson

Han föddes år 1678, troligen i Dannemora socken, Uppsala län. Jan var bonde på Åknarby ägor.

År 1747 bodde han med sin hustru Ellika Andersdotter hos dottern Christina och dennes make Anders Andersson Buss på Åknarby ägor i Dannemora socken. Där bodde han till sin död den 17 april 1750.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-05-24