Andreas Hodhelius

Ur Skara stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Falköping.

"12. Andreas Hodhelius, son af befallningsmannen Sven Larsson och Elin Andersdotter, f. i Sven Ambjörnsg. Hool 1633; begaf sig, för att slippa soldattjenst, till Skara; men då han der begått lägersmål, fortsatte han studierna vid Göteborgs gymnasium, hvarifrån han reste till Uppsala 1653. Kollega vid Skara skola 1659; prestv. 1663; blef föreslagen till Falköpings pastorat 1675, "då han över 16 år varit kollega och är af Gud benådad med synnerligen goda gåfvor för predikoembetet, hvilket ock vår nådige konung så behagat, att han honom särskildt till pastorat rekommenderat;" erhöll fullmakt 1676 och tilltr. 1678. I Falköping utstod han många svårigheter med det styfsinta folket och begärde att komma derifrån, "han måtte blifva flyttad till ett än så litet pastorat." H. predikade vid prestm. 1696 och dog 73 år gammal 1706."

Andreas gifte sig år 1665 med Brita Lenberg.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-06-09