Brita Lenberg

Ur Skara stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Falköping.

Om Andreas Hodhelius hustru är följande antecknat:

"Gift 1665 m. Brita Lenberg, d:r af kommin. Andr. Thoreri i Lena. Hade 12 barn: Olof, en qvick yngling, dog i Stockholm som student. På hans graf säges hafva uppväxt en okänd blomma. Clas, löjtnant, död i Polen. Elias, student och barnläkare, död i Böne 1743. Anders, uppbördsman i Finland, körde ned sig och skar af halsen mot isen. Beata, f. 1675, g. m. kommin. Sven Wallbeck i Broddetorp. Josias, int. i Skara sk. 1696. Karin. Ambern. Sara. Maria. Marta. Sven."


Barn:
 • Olof, * födelsedata okänt, trol. Falköping. 1)
 • Clas, * födelsedata okänt, trol. Falköping. 1)
 • Elias, * födelsedata okänt, trol. Falköping. 1)
 • Anders, * födelsedata okänt, trol. Falköping. 1)
 • Beata, * 1675, Falköping.
 • Josias, * födelsedata okänt, trol. Falköping. 1)
 • Karin, * födelsedata okänt, trol. Falköping.
 • Ambern, * födelsedata okänt, trol. Falköping.
 • Sara, * födelsedata okänt, trol. Falköping.
 • Maria, * födelsedata okänt, trol. Falköping.
 • Marta, * födelsedata okänt, trol. Falköping.
 • Sven, * födelsedata okänt, trol. Falköping.

  1) Se om deras leverne ovan.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-20