Sven Larsson

Sven Larsson bodde i Sven Ambjörnsgården i Hols socken i Västergötland. Där han i mitten av 1600-talet innehade ämbetet som Befallningsman, vilket är en äldre titel för slottskommendant, fogde eller kronolänsman.

Han var gift med Elin Andersdotter. Med henne fick han ett flertal barn varav tre söner kom att bli präster inom Skara stift. Detta framgår av Skara stifts Herdaminnen. Samtliga söner tog sig efternamnet Hodhelius.

Den äldste av dessa söner var Andreas, på föregående antavla.

De två övriga var Carl, kyrkoherde i Kinneved, och Ambernus, kyrkoherde i Herrljunga. Deras Herdaminnen följer nedan.

Ur Skara stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Kinneved.

"14. Carl Hodhelius, son af befallningsmannen Sven Larsson och Elin Andersdotter, född i Sven Ambjörnsg. Hool; blef stud. i Ups. 1677; "collaborator" vid Borås skola 1678; prestv. 1679: rektor, i Borås 1681, "sedan han någon tid med särdeles beröm varit pedag. secundus"; var förslagen till Hool och Rackeby pastorater; kyrkoh.i Kinneved 1691; respond. Vid prestm. 1695 och död d. 27 juli 1707. Ligger med sin hustru begrafven under choret i Kinneveds kyrka. Hodhelius har först upprättat kyrkobok i Kinneved. Kyrkotukten och sina öfriga embetsåligganden skötte han med flit och allvar, så att folket i församlingen om honom sade: "han har varit stadsprest förut, derföre är han så sträng."
Gift 1860 m. Gunilda Seglorin, pastorsdotter från Seglora, enka efter kommin. Borin i Borås. Barn: Christina f. 1687, g. m. Kyrkoh. N Mitander i Hvalstad."


Ur Skara stifts Herdaminnen - Kyrkoherdar i Herrljunga.

"19. Ambernus Hodhelius, son af befallningsmannen Sven Larsson och Elin Andersdotter, f. i Sven Ambjörnsg. Hool; stud. i Ups. 1677; prestv. 1678 och då insatt till kommin. i Herljunga. På församlingens kallelse och "emedan han ett försvarligt prof aflagt" blef han utn. till kyrkoh. här 1689; var resp. vid prestm. 1693 och pred. 1699. Död d. 10 maj 1703.
Gift 1:o m. företrädarens enka Elisabet Gunnerstadius; 2:o m. Catrina Torelia, som sedan blef omg. m. stallmäst. Mich. Rydhell. Tre små barn efterlefde. Nils f. 1700. Lisken död af slag 1712."


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-15