Jöns Jönsson

Jöns föddes år 1715 i Hallsbergs församling, Örebro län. Det är inte känt vilka hans föräldrar var.

Omkring år 1740 gifte han sig med Karin ....... De var bosatta på gården Översta i Hallsbergs socken där de också bodde i resten av sina liv.

Tillsammans fick de fem barn.

Jöns avled år 1774, 59 år gammal, på gården Översta i Hallsbergs socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2016-01-01