In English - På Engelska
Olof Svensson

Olof föddes den 16 september 1688, troligen i Brunskogs socken, Värmlands län.

Han gifte sig senare med Anna Nilsdotter och de var år 1726 bosatta på gården Ängsnäs i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.

Vid husförhörslängdernas början år 1733 vet vi också att hustruns föräldrar, Nils Larsson och hans hustru Gunila Jonsdotter, vid denna tid bodde hos dem i Ängsnäs. De avled senare omkring år 1735.

I juli månad år 1760 avled hans hustru och han blev änkling. Sonen Sven och hans hustru, Anna Göstasdotter, tog vid denna tid också över gården.

Olof bodde kvar till sin död den 18 januari 1762, 73 år och 4 månader gammal. Han begravdes den 28 januari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-09-19