In English - På Engelska
Karin Andersdotter

Karin föddes i augusti månad 1675, troligen i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.

Den 24 juni 1705 gifte hon sig i Nedre Ullerud med Olof Christophersson.

Följande år, 1706, föddes deras första barn Ellika. De var då bosatta på gården Valtorp i Nedre Ulleruds socken.

När hon i september månad år 1744 blev änka, då maken Olof avled, bodde de ännu på gården Valtorp i Nedre Ulleruds socken. Efter makens död togs gården över dottern Anna och hennes make Gustav Andersson.

Karin bodde kvar i Valtorp i Nedre Ulleruds socken till sin död, troligen år 1760. Inga kyrkböcker finns bevarade från detta år, varför något exakt dödsdatum ej kan säkerställas.


Barn:
  • Ellika, * 12 april 1706, Nedre Ullerud. † 27 mars 1764, Nedre Ullerud.
  • Anna, * 20 september 1707, Nedre Ullerud.
  • Jonas, * födelsedatum okänt, Nedre Ullerud. † 1733-1738, Nedre Ullerud.

    Om hon fött fler barn är ännu inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-05