Kjerstin Larsdotter

Kjerstin föddes år 1715, troligen i Alsters socken, Värmlands län. I husförhörslängderna är det angivet att hon föddes år 1719. I död och begravningsboken i Alster är det vid hennes död år 1779 noterat att hon då var 64 år gammal, vilket troligtvis är den riktigaste uppgiften.

Hon var gift med bonden Anders Andersson och år 1739 var de bosatta på gården Säter i Alsters socken, Värmlands län.

Två år senare var de bosatta på gården Alstrum och kort därefter på gården Kärne, bägge i Alsters socken. I Kärne bodde de i resten av sina liv. Omkring år 1770 övertog sonen Lars bruket av gården.

I december månad år 1771 avled hennes make och hon blev änka.

Hon bodde kvar i Kärne till sin död den 5 maj 1779, 64 år gammal. Hon begravdes den 13 maj.


Barn:
 • Britta, * 31 januari 1739, Alster.
 • Lars, * 9 december 1741, Alster.
 • Anna, * 17 augusti 1744, Alster.
 • Kierstin, * 1746, Alster.
 • Maria, * 1751, Alster.
 • Catharina, * 11 februari 1753, Alster.
 • Lisken, * 2 januari 1756, Alster.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-13