Anders Pärsson

Anders föddes i juni månad år 1691, troligen i Alsters socken, Värmlands län.

Han gifte sig senare med Chiersti Jonsdotter och de var år 1721 bosatta på gården Skål i Alsters socken, Värmlands län.

År 1755 är det noterat att han var Nämndeman i socknen.

Anders bodde i Skål i Alsters socken till sin död den 24 mars 1758, 67 år och 9 månader gammal. Han begravdes den 2 april.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-04-05