Nils Hansson

Det är inte känt var och när Nils föddes, troligt är dock att han föddes i Alsters socken, Värmlands län.

Han var gift med Ingri Pärsdotter och de var bosatta på gården Åstorp, i Alsters socken, Värmlands län.

Han avled omkring år 1690 på gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-04-05