Anders Larsson

Anders föddes i Sund i Visnums socken, Värmlands län. När han föddes är dock inte känt.

Han gifte sig år 1690 med Sigrid Svensdotter och de var år 1723 bosatta på gården Björkåsen i Väse socken, Värmlands län.

År 1739 blev han änkling då hustrun avled.

År 1740 hade gården tagits över av dottern Karin och hennes make Erik Pärsson. Anders bodde dock kvar på gården i Björkåsen i Väse socken till sin död, år 1741.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-13