Sven Andersson

Sven föddes år 1613 i Nore i Ölme socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden och nämndemannen Anders Svensson och hans hustru.

Han gifte sig år 1646 med Karin Andersdotter.

Sven var bonde i Björkåsen i Väse socken, Värmlands län.

Där bodde han också till sin död den 1 mars 1698, 85 år gammal.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-13