Sven .........

När och var Sven föddes är inte känt. Namnet på hans hustru är heller inte känt.

Han verkade som bonde i Nore i Ölme socken, Värmlands län. Där avled han också.

När Sven avled är dock inte det känt.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Nils Sundelius forskning tillgänglig på Värmlands Arkiv.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-09-05