In English - På Engelska
Olof Jonsson Nectersten

Han föddes år 1700. Var han föddes är inte känt.

Den 17 november, år 1728, gifte han sig med pigan Maria Eliasdotter från Prästgården i Alsters socken, Värmlands län. Detta år bodde även Olof i Prästgården, där han var anställd som trädgårdsmästare. År 1734 var han enligt kyrkböckerna bonde i Prästgården.

Han burkade gården i Prästgården till sin död den 20 juli år 1761. Olof var då 61 år gammal. Vid sin död antecknades han som "Gästgifvaren Olof Nectersten från Prästgården". Han begravdes den 2 augusti i Alsters kyrka.


Ur Väse härads dombok.

1757 24 sept
20/
Bokhållaren Johan Kullander beviste medelst företedt skuldebref av den 25 mars innevarande år, bevittnat av Olof Hasselström, Jonas Jansson i Brandsbol och Olof Nectersten i Prästgården, det han hos sin broder Magnus Kullander äger en fordran af ett hundrade nittio dalen 24% silver jemte utfäst ränta till 6 per 100de årligen, varjämte finnande Magnus Kullander sin broder försäkrat .....


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-12-19