Per Jonsson Frykman

Per föddes år 1660 i Rådom i Fryksände socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden och Herredagsmannen Jon Nilsson och hans hustru Gertrud Persdotter.

Per var Kopparslagare i sin yrkesroll och han var gift med Kjerstin Olofsdotter Wallengren från Ölme socken, Värmlands län. Familjen var bosatt i Visnums socken i Värmlands län.

Det är inte känt när eller var han avled, troligt är dock att han avled i Visnums socken, Värmlands län.


Källor: Ovanstående är sammanställt efter information från "The Frykman Family Homepage" efter forskning av Astrid Frykman-Sundell och Ingrid Magnusson (Frykman).


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-06-11