In English - På Engelska
Nils Nilsson

Han föddes år 1685, troligtvis på gården Bjurerud i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Nils Nilsson och hans hustru Gunilla Jonsdotter.

År 1711 ingick han äktenskap med Maria Svensdotter från gården Forsnäs i samma socken.

Han brukade gården Bjurerud, som han fått i arv från sin fader, till sin död, den 9 februari år 1745. Han var då 60 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-09