In English - På Engelska
Per Jonsson

Per föddes år 1678, troligen i Alsters socken, Värmlands län.

År 1713 var han redan gift med Britta Månsdotter och bodde på gården Hösserud i Alsters socken.

År 1721 hade famljen flyttat och bodde då på gården Hasselbol i samma socken. Där bodde han till sin död den 9 december år 1762. I Död och Begravningsboken anges det att han detta år var 91 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-09