In English - På Engelska
Swen Jonsson

Swen föddes år 1658, troligen i Alsters socken, Värmlands län.

Han gifte sig år 1686 med Clara Svensdotter. Swen blev med tiden Mästersmed vid Fornäs bruk i Alsters socken.

Han insjuknade den 4:e april år 1712 och avled två dagar senare, den 6 april, endast 54 år gammal. Han begravdes i stora gången i Alsters kyrka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-09