In English - På Engelska
Nils Jonsson

Nils föddes ca 1605 på Bjurerud i Alsters socken, Värmlands län. Hans fader var Jona ....... Han var gift med ...... Nilsdotter. Troligtvis brukade han gården Bjurerud till sin död. Mer om Nils är inte känt.


Kommentar:

  • Efter information ur "Släkten från Bjurerud" av Arne Ilefors, Vreta Kloster, 1984.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-09