In English - På Engelska
Jon Jönsson

Jon föddes år 1657, troligen i Alsters socken, Värmlands län.

År 1698 var han bosatt på gården Björby i Alsters socken. Han var då gift med Britta Larsdotter.

I Björby bodde han till sin död, den 14 september år 1729, 72 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-15