In English - På Engelska
Elias Jonsson

När och var Elias föddes är inte känt. Troligtvis föddes han i Alsters socken, Värmlands län.

År 1704 bodde han på en av gårdarna i Skål i Alsters socken. Den 28 december samma år gifte han sig med Maria Andersdotter, från gården Södra Skål i samma socken.

Elias bodde på och brukade gården Norra Skål i Alsters socken tills han avled den 22 januari år 1734. Begravningen skedde den 27 januari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-15