In English - På Engelska
Lars ……

Väldigt lite är känt om Lars. Var och när hans föddes är inte känt, ej heller hans efternamn. Troligt är dock att han var född på någon av gårdarna i Alsters socken, Värmlands län.

Han var gift med Ingrid Andersdotter. De bodde troligen i Björby i Alsters socken.

Han avled före år 1721, troligen i Alsters socken.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-15