In English - På Engelska
Lars Persson

Lars föddes år 1614 på gården Säter i Alsters socken, Värmlands län.

Han var senare bosatt på gården Snarstad i samma socken. Namnet på hans hustru är ännu inte känt, ej heller när och var de gifte sig.

Lars avled den 11 december 1694 i Snarstad i Alsters socken, 80 år gammal.


Kommentar:

  • Enligt Bo Lindwall i Ödeshög var Lars Persson morfars mormors farmors farfar till skalden Nils Ferlin.
  • Han står också som stamfader till släkterna Alsterblad och Alstermark i Helmer Lagergrens bok "Värmländska släkter", utgiven i Kristinehamn 1913.
  • Nils Ferlins anfäder fortsätter på sonen Henrik´s gren, markerad med grönt på hans hustrus personhistorik.
  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04