In English - På Engelska
Per Larsson

Var och när Per föddes är inte känt. Troligen föddes han i Alsters socken, Värmlands län, i slutet av 1500-talet.

Han var bonde och bosatt på gården Säter i Alsters socken.

Namnet på hans hustru är inte känt.

Han avled omkring år 1640 i Alsters socken.


Kommentar:

  • Enligt Bo Lindwall i Ödeshög var Per anfader till skalden Nils Ferlin.
  • Nils Ferlin hela antavla.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-13