In English - På Engelska
Pär Månsson

Pär föddes år 1685 troligen i Alsters socken, Värmlands län.

År 1714 var han bosatt på gården Forsnäs i Alsters socken. I januari samma år vigdes han med Kierstin Bengtsdotter, också hon från Forsnäs.

Pär bodde på och brukade gården i Norra Forsnäs till år 1747, då han och familjen flyttade till gården Hösserud i samma socken. I Hösserud bodde han till år 1749 då han, 82 år gammal, avled den 12 maj. Han begravdes den 20 maj.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-11-15