In English - På Engelska
Nils Pärsson

Han föddes år 1633. Troligt är att han föddes på en av gårdarna i Alsters socken, Värmlands län.

År 1721 bodde han på gården Snarstad i Alsters socken. Han var då redan änkling. Namnet på hans hustru och när hon dog är inte känt.

Han bodde i Snarstad till sin död, den 17 oktober år 1725. Han avled i en ålder av 92 år.


Källor:

  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-07-16